side-area-logo

Община Стамболово – обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Стамболово – 27.09.2019 г. от 11:00