БГ

EN

   
           
Проекти


"Проект 100"


Инвестиционен
център "Марица"

Бизнесът на Хасково
и Еврос - заедно
в Европа

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Какво е Проект 100?

"Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми" (Проект 100) на Министерството на икономиката и енергетиката осигурява безвъзмездна финансова помощ от 10 000 до 20 000 лв. на хора с перспективни идеи за бизнес. Инициативата се осъществява с подкрепата на ПРООН . Общият бюджет на проекта за периода 2004 – 2006 г. бе в размер на 3,4 млн.лв. а за 2007 г. Министерството на икономиката и енергетиката осигури финансиране в размер на 1 млн. лв. Проект 100 стартира пилотно през 2004 г. на територията на областите Добрич, Шумен, Силистра и Видин, а в момента се реализира в областите Монтана, Пазарджик, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Стара Загора и Търговище. През 2007 г. проектът ще осигурява безвъзмездна финансова помощ на стартиращи предприемачи в областите Хасково, Ловеч и Монтана.


Проект 100 предоставя цялостна подкрепа за стартиращи предприемачи чрез:

  • интензивно обучение преди започване на бизнеса
    съдействие за разработването на реалистичен бизнес план
  • безвъзмездна финансова помощ в размер от 10 000 до 20 000 лв. за най-добрите бизнес планове, одобрени след участие в национален конкурс
  • професионална помощ от бизнес центровете през целия процес преди и след усвояване на безвъзмездното финансиране
  • достъп до схемата за финансов лизинг на JOBS за закупуване на машини и оборудване за новия бизнес

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 

< Назад

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град