БГ

EN

   
           
Проект

"Мобилизиране на ресурсите за
устойчиво регионално
и местно
развитие в
контекста на
европейската
интеграция"

- за програмата

- за проекта

- екип по проекта

- издания

- събития

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Развитие на гражданското общество – 2004, Бюджетна линия: BG 2004/016-711.01.01
Проект: “Мобилизиране на ресурсите за подкрепа на регионалното и местно развитие в контекста на европейската интеграция”

Ръководител на проекта - Маргарита Великова
e-mail: margarita@maritza.info

Сътрудник по проекта - Анна Ненова
e-mail:nenova@maritza.info

Международен експерт- Крис Харис – експерт от Шотландия с дългогодишен опит в областта на разработването и изпълнението на проекти пред Структурните фондове.

Счетоводител - Пенка Маджарова
e-mail:pmajarova@mail.bg

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град Кърджали