БГ

EN

   
           
Проект


Бизнесът на
Хасково и Еврос - заедно в Европа

- за програмата

- за проекта

- партньори

- екип по проекта

- издания

- събития

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004 Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG : 2004/016-782. 01. 02 Проект “ Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа ”

 • Ръководител на проекта - Маргарита Великова
  margarita@maritza.info
 • Координатор в Гърция – Спирос Арсениу
  arsenioys@nare.gr
 • Координатор "Международни отношения"
  margarita@maritza.info
 • Координатор "Обучение и квалификация"
  margarita@maritza.info
 • Координатор „Представяне, издателска дейност и комуникации”
  margarita@maritza.info
 • Счетоводител

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град