БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

Грантова схема за интегрирана подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта

Бюджетна линия: BG 2005/017-454.02.01 Проект „Обучителен център Марица за съвместно българо – гръцко професионално обучение”

 

КАПАЦИТЕТ

1 център за професионално обучение

4 зали за обучение и 1 подновен офис

3 обзаведени зали за обучение

 • 16 бр. компютри

 • 16 компютърни бюра

 • 16 работни стола

 • 1 заседателна маса

 • 10 посетителски стола

 • 2 шкафа

 • 2 преподавателски маси

 • 2 преподавателски стола

 • 1 цветен лазарен принтер

 • 1 копирна машина

 • 3 закачалки

 • 3 коша за хартиени отпадъци

 • 3 климатика

 • 1 бяла магнитна дъска

 • 3 коркови табла

 • 3 комплекта за бяла дъска

 • 2 флипчарта

 • компютърна мрежова инсталация

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

 • „Малък и среден бизнес”;

 • „Информационно обслужване”;

 • „Туристически гидове”

Експертите към „Обучителен център Марица за съвместно българо-гръцко професионално обучение” разработиха 3 съвместни българо-гръцки програми за професионално обучение по специалностите „Малък и среден бизнес”, „Информационно обслужване” и „Туристически гидове”. Всяка от програмите обхваща 330 учебни часа, като 314 часа ще се покриват от български лектори и 16 часа – от гръцки лектори.

 

ОБУЧЕНИЯ

В рамките на проекта „Обучителен център Марица за съвместно българо-гръцко професионално обучение” ще организира и проведе 3 пилотни обучения по специалностите „Малък и среден бизнес”, „Информационно обслужване” и „Туристически гидове”. Всяко от обученията ще бъде с група от 8 човека. За подбора на обучаеми обучителнията център ще проведе информационна кампания като потенциални обучаеми са:

 • Представители на фирми на територията на общините - членове на РСО „Марица”

 • Представители на администрациите от общините-членове на РСО „Марица”

 • Лица в активна възраст от общините-членове на РСО „Марица”

 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА И ЛЕКТОРИ

 • „Малък и среден бизнес”

Лектори:

Антония Тодорова Тодоровар, Елмон Жирай Дайлерян, Донка Недева Станчева, Павлина Илиева Кацарова, Ануш Мардирос Атанасова, Виолета Иванова Вунова, Маргарита Иванова Панушева

No

Модул

Общо часове

Теория

Практика

 

Текстообработване – български лектор

314

149

165

1

Здравословни и безопасни условия на труд

9

6

3

2

Обща теория на пазарното стопанство

30

14

16

3

Икономика на фирмата

37

20

17

4

Право. Основи на правото и фирмено право

30

16

14

5

Мениджмънт на фирмата

32

14

18

6

Финанси на фирмата

24

14

10

7

Счетоводство

40

15

25

8

Информационни технологии

24

10

14

9

Маркетинг

12

6

6

10

Бизнес комуникации

12

6

6

11

Предприемачество и дребен бизнес

64

28

36

 

Бизнес стратегии и планиране – гръцки лектор

16

12

4

1

Развитие – предприемачество

3

2

1

2

Предприемачество в Гърция

5

4

1

3

Предприемачество – Европейски съюз

5

4

1

4

Перспективи за предприемачеството

3

2

1

 

Общ брой часове

330

161

169

 

 • „Информационно обслужване”

Лектори:

Антония Тодорова Тодорова, Василка Христова Иванова, Донка Недева Станчева, София Петрова Димчева, Лиляна Йорданова Йорданова, Анна Стефанова Тенева, Маргарита Иванова Панушева

No

Модул

Общо часове

Теория

Практика

 

Текстообработване – български лектор

314

107

207

1

Обща теория на пазарното стопанство

30

9

21

2

Икономика на фирмата

30

9

21

3

Трудово право

10

6

4

4

Безопасни и здравословни  условия на труд

3

2

1

5

Компютърна грамотност и работа с WINDOWS XP

26

10

16

6

Работа с Microsoft Word

84

28

56

7

Работа с Microsoft Excell

84

28

56

8

Работа с Microsoft Outlook

14

4

10

9

Работа с Microsoft Power Point

24

8

16

10

Работа с Microsoft Internet Explorer

9

3

6

 

WEB – търговия – гръцки лектор

16

8

8

1

Какво представлява електронната търговия

1

 

 

2

История и развитие на електронната търговия

0,5

 

 

3

Технология и технологични стандарти на електронната търговия

0,5

 

 

4

Отговори на основни въпроси

1

 

 

5

Десет неща за e-Business Forum на електронната търговия

3

 

 

6

Предимства – недостатъци на електронната търговия. Добри практики при електронната търговия.

1

 

 

7

Електронни каталози: Витрината на електронния Ви магазин

2

 

 

8

Електронен магазин: Идеи за разрастване и печеливша дейност

2

 

 

9

Мобилна електронна търговия

1

 

 

10

Създайте свой електронен магазин

2

 

 

11

Примери, които трябва да се отбягват в електронната търговия

1

 

 

12

Какво трябва да внимавате когато създавате електронен магазин

1

 

 

 

Общ брой часове

330

115

215

 

 • „Туристически гидове”

Лектори:

Пламен Великов Маринов

No

Модул

Общо часове

Теория

Практика

 

Екскурзоводство – български лектор

314

157

157

1

Същност  и роля на допълнителните дейности и услуги в туризма

14

7

7

2

Технология на специфичните стопански дейности и услуги,свързани с хотелиерството,ресторантьорсвото и туризма

40

20

20

3

Технология на посредническата дейност

30

15

15

4

Технология на търговското обслужване при продажбата на стоки и сувенири в търговската мрежа на туризма

40

20

20

5

Технология на транспортното обслужване

40

20

20

6

Технология на екскурзоводското обслужване

50

25

25

7

Технология на туристическата анимация

60

30

30

8

Технология на инфраструктурните дейности

40

20

20

 

Добри практики за развитие на туристически фирми – гръцки лектор

16

8

8

1

Стъпки за планиране на туристическите организации в отдалечните райони

4

2

2

2

Стъпки при осъществяване на предприемачески проект

4

2

2

3

Примери за добра практика

4

2

2

4

Особености на женското предприемачество

4

2

2

 

Общ брой часове

330

165

165


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град