БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

Грантова схема за интегрирана подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта

Бюджетна линия: BG 2005/017-454.02.01 Проект „Обучителен център Марица за съвместно българо – гръцко професионално обучение”

ЕКИП ПО ПРОЕКТА

  • Ръководител на проекта – Маргарита Атанасова margarita@maritza.info
  • Сътрудник – Анна Ненова                                                  nenova@maritza.info
  • Координатор в Гърция –  Теодорос Йоанис Гутзерис      mail@tee-orest.evr.sch.gr
  • Координатор в Финансово-стопанска гимназия, Хасково, България - Тонка Въкова                                         fsg_haskovo@mail.bg
  • Координатор в Професионална Гимназия по Туризъм, Хасково, България - Пенка Георгиева                directorpgt@abv.bg
  • Счетоводител – Пенка Маджарова                    pmajarova@mail.bg

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град