Проекти 2007 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2007 г. Инициативите на Сдружението Нов финансов контрол в общините Британски компании с интерес към екопроекти Обучение по системите за безопасност на хранителните продукти Международни инициативи Дни

От и за имигрантите – какво още трябва да се знае

ПРОЕКТ: „ОТ И ЗА ИМИГРАНТИТЕ – КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ” ДОГОВОР No BG EIF 2011/01-02.03 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за

Проекти 2006 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2006г. Инициативите на РСО „Марица“ РСО „Марица“ спечели проект по програма ФАР – ТГС България – Турция Министър председатерлят на Република България се срещна с кметовете на РСО

Проекти 2005 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2005г. Инициативите на РСО „Марица“ Общински съветници от регион Хасково обсъдиха проекти за общински нормативни актове на кръгла маса в Димитровград Актуални проблеми по прилагането на ЗУТ дискутираха

Проекти 2004 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2004г. 24-то Общо събрание проведе РСО „Марица“ Проблеми на общините и възможности за решаването им обсъдиха представители на местните власти и депутати от регион Хасково на среща в

Проекти 2003 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2003г. Среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица” и депутати от 29 и 9 МИР постави началото на сътрудничество между местни и централни власти РСО “Марица” организира