Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ Новини Информационни дни за представяне на

Проект с акроним „eOUTLAND“, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“   Новини:  Информационни дни за представяне

Виртуална кухня Марица – Мерич

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 Проект: „Виртуална кухня Марица – Мерич“, № CB005.1.23.017 Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството,