СПРАВКА ПО ЧЛ. 26 АЛ.5 ОТ ЗНА – ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: obs@dimitrovgrad.bg; predsedatel@dimitrovgrad.bg; ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НА 31.01.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК), ОТ 09.00 ЧАСА

П  О  К  А  Н  А на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 Г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.   21.01.2019г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1

Комисии община Хасково

Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика Председател Антон Делчев Иванов Секретар Даниел Руменов Гаргов Членове на комисията: Ели Димова Костова Димитър Тодоров Шалапатов Марин Стоянов Пантов Петър Евгениев

Заседание на Общински съвет – Хасково на 29.03.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   С В И К В А

Заседание на Общински съвет – Хасково на 22.02.2019 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО С В И К В А М:    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

Заседание на Общински съвет – Хасково на 25.01.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО С В И К В А М: ОБЩИНСКИ

Съобщение за отмяна на чл.4, т.6; чл.44, ал.1 и чл.47 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №1080 от 09.01.2019 г. по Адм.дело №1005/2018 г. на Административен съд

Съобщение за отмяна на чл.42, т.15 и т.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №1080 от 09.01.2019 г. по Адм.дело №1005/2018 г. на Административен съд