БГ

EN

   
           
 
Проект

Профил на купувача

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: Агрохимични анализи на почвите в регион Хасково. Карта на почвите. Анализ на потенциала за развитие на районите с намален приход от селско стопанство през последните години” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

 

Договор от 09.06.2015 г.

 

Протокол от заседанието на Комисията

 

 

Публикувана на 04 май 2015 г. (понеделник), 16:10 часа

 

Документация

 

Покана

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град