Image icon
6550, Любимец, ул. Републиканска № 2
Image icon
+35937517002
Image icon
+35937518378
Image icon
oba@lyubimets.org
Image icon
http://www.lyubimets.org/index.php/2008-10-22-18-09-49/2008-10-22-18-16-22

Image icon
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
Анастас Анастасов
Image icon
АДРЕС
Любимец, ул. Републиканска № 2, 6550
Image icon
СТАЯ №
12
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35937517002 / +35937518912
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
oba@lyubimets.org
Image icon
ПРИЕМЕН ДЕН
Всеки първи и последен петък на месеца от 14.30 ч.
Image icon
ПРОЕКТИ ЗА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И РЕШЕНИЯ

Image icon
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ
Мария Станкова
Image icon
АДРЕС
Любимец, пл. „Трети март“ № 1, ет. 2, Административна сграда, 6550
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
obs@lyubimets.org
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35937518936 / +35937517404
Image icon
СТАЯ №
55
Image icon
ПОРТАЛ ЗА Е-УСЛУГИ (ДЕЛОВОДНА СПРАВКА)
Image icon
НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

Община Любимец се намира в източната част на област Хасково, заема територия от 335 кв. км. Обхваща една от най-плодородните части на Тракийската низина. На юг и на север в нейната територия са разположени две от най-интересните в природно отношение родни планини – Източните Родопи и Сакар. Двете планини, както и свързващото ги поречие на р. Марица, са от международно значение за опазване на голям брой световно застрашени видове.

Общината има много добро транспортно-географско положение – тя  е кръстопът, който свързва Западна и Централна Европа с Близкия и Далечния Изток. Има четири защитени територии и една защитена зона по Програма „Натура – 2000“. Близо до града, в източна посока, се намира едно от най – големите находища на блатно кокиче у нас.

Община Любимец е традиционно селскостопанска община. В нея е възникнало най – голямото неформално и нерегламентирано тържище на селскостопанска продукция в Източна България.  Селскостопанските производители в община Любимец са майстори градинари, а през последните години в общината се наблюдава разширяване на площите със полиетиленови оранжерии, където предимно се отглеждат ранни домати и краставици.