Image icon
6300, Хасково, пл. „Общински“ №1
Image icon
+35938603300
Image icon
+35938664110

Image icon
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
Станислав Дечев
Image icon
АДРЕС
Хасково, пл. „Общински“ №1, 6300
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35938603300
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
kmet@haskovo.bg
Image icon
ПЛАТФОРМА ЗА СИГНАЛИ
Image icon
ПОРТАЛ Е-ОБЩИНА

Image icon
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
Таня Захариева
Image icon
АДРЕС
Хасково, пл. „Общински“ №1, 6300
Image icon
ТЕЛЕФОН
+359888610946
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
tania_zah@abv.bg / obsht_savet@haskovo.bg
Image icon
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
Последен петък на месеца
Image icon
НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ
Image icon
ОБЯВИ
Image icon
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС
Image icon
ВИДЕО АРХИВ НА СЕСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
Image icon
ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
Image icon
ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

Община Хасково се намира в хълмистите равнини на Югоизточна България и заема най-западната част на Хасковска област. Разположена е стратегически между Родопите и Стара планина.

В община Хасково съществуват изключително благоприятни почвено-климатични условия за развитие на растениевъдството. Средиземноморският климат и наличието на водни ресурси в общината, са естествени предпоставки за развитие на зеленчукопроизводството и овощарството. Налице са и благоприятни климатични условия за създаването на лозови масиви, които са ценна суровинна база за развитие на винопроизводството в общината. Град Хасково е един от традиционните винарски центрове в страната.

Промишлеността в община Хасково е многоотраслова. Запазва се и се задълбочава специализацията на областния град в сферата на производството на машини за хранително-вкусовата и млекопреработващата промишленост. В шивашкото и трикотажното производство е налице голяма конкуренция между множеството частни фирми, които произвеждат и предлагат на пазара продукция с добро качество и с конкурентни цени.

В областта на хлебопроизводството, месопреработвателната и млечната промишленост работят множество частни фирми със сравнително модерно технологично оборудване, които произвеждат разнообразна по асортимент продукция. Консервната промишленост е традиционен подотрасъл за община Хасково.