ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА – ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД          На основание чл.140

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ СЕСИЙНА ГРУПА „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД“ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград. 

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НА 28.03.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК), ОТ 09.00 ЧАСА

П  О  К  А  Н  А на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински

ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 Г. ДО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: obs@dimitrovgrad.bg; predsedatel@dimitrovgrad.bg; ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019 г.   18.03.2019г. /понеделник/ 1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НА 28.02.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК), ОТ 09.00 ЧАСА

П  О  К  А  Н  А на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 г. 18.02.2019г. /понеделник/ 1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на зала