ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-ХАРМАНЛИ НА 27.03.2019 Г.

 Покана за заседание на ОбС-Харманли на 27.03.2019 г.   Заседания на ПК 

Обявление №48 от 20.03.2019 г. – Община Тополовград

Обявление №48 от 20.03.2019 г. – Община Тополовград

Oбявление N 46 от 24.01.2019 г. – Община Тополовград

Oбявление N 46 от 24.01.2019 г. – Община Тополовград

41-во заседание на Общински съвет Симеоновград – 29.03.2019 г.

41-во заседание на Общински съвет Симеоновград – 29.03.2019 г.

40-то заседание на Общински съвет Симеоновград – 28.02.2019 г.

40-то заседание на Общински съвет Симеоновград – 28.02.2019 г.

39-то заседание на Общински съвет Симеоновград – 31.01.2019 г.

39-то заседание на Общински съвет Симеоновград – 31.01.2019 г.

ГРАФИК И ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД

Дневен ред за заседанията на постоянните комисии към ОбС – Свиленград през м. Март 2019г.  Дневен ред за заседанията на постоянните комисии към ОбС – Свиленград през м. Февруари 2019г. 

ГРАФИК И ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД

Дневен ред за петдесет и второ извънредно закрито заседание на ОбС – Свиленград, мандат 2015-2019г. на 04.04.19г. от 10.00ч.  Дневен ред за петдесет и първо редовно заседание на ОбС –

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – МАДЖАРОВО НА 28.02.2019 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – МАДЖАРОВО НА 31.01.2019 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,