Проекти 2002 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 2/2002г. РСО “Марица” проведе петата си годишна конференция Обществено-частните партньорства в Минерални бани са вече реалност “Законът за устройство на територията и актовете по неговото прилагане” Местната

Екипи на колела

През 2008 г. Регионално сдружение на общините „Марица” и създадения към него Бизнес център по Проект JOBS в партньорство с Национална служба съвети в земеделието са изпълнители на Проект „Екипи на колела

Конкурс за бизнес идеи

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Програма Леонардо да Винчи

Този проект се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз – програма „Леонардо Да Винчи“, администрирана в България от ЦРЧР. ПРОЕКТ: „Българо-гръцки проект за обмяна на опит на

Обяви – 04.09.2017 г.

04.09.2017 г. Във връзка с предстоящо подписване на договор за финансиране на проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework