е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT, брой 21

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

GR BG Business Passport бе домакин на три събития в Хасково в периода 26-28 септември 2023 г.

Акцентите от събитията:1)Трансграничен обмен на опит и добри практики 2) Заключителна конференция 3) Партньорска среща Участие в събитията взеха представители на партньорите по проекта и на бизнеса от трансграничния регион

е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT, брой 20

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Покана за участие в трансграничен обмен на опит и добри практики и заключителна конференция в Хасково по проект „GR – BG BUSINESS PASSPORT“

В рамките на проект „GR – BG BUSINESS PASSPORT“ по Програма Интерег V‐A Гърция–България 2014-2020, Регионално Сдружение на Общините „Марица“ организира трансграничен обмен на опит и добри практики и заключителна

е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT, брой 19

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT, брой 18

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Oнлайн проучване сред бизнеса в област Хасково по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT“

Във връзка с изпълението на проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG

е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT, брой 17

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT, брой 16

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

4 българо-гръцки бизнес срещи (B2B) с участието на фирми от област Хасково в България и фирми от пограничния регион в Гърция се проведоха по проект GR BG BUSINESS PASSPORT в Кавала

На 13 юни 2023 г. по покана на Международния университет в Гърция представители на 4 фирми от регион Хасково участваха в българо-гръцки бизнес срещи (B2B) по проект GR BG BUSINESS