Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ за социално приобщаване

Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник, който е достъпен в интернет за всички заинтересовани страни и гражданите като цяло. Европейската Комисия очаква не само мнението на настоящите,

Министерството на труда и социалната политика отправя повторна покана към част от неправителствените организации за участие в избора на представители в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Развитие

Община Стамболово – обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Стамболово – 27.09.2019 г. от 11:00

Община Стамболово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Стамболово

Община Свиленград – обявление за публично обсъждане за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД за четири проекта

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане,обслужване и управление на

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  2019 г. 11.09.2019г. /сряда/ 1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., зала общинска администрация, етаж II

Заседание на Общински съвет – Хасково на 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО     С В И К В

Invitation to NGOs for participation in a thematic working group for the development of the Operational Program for Science and Education for the programming period 2021 – 2027.

Executive Agency “Operational Program” Science and Education for Intelligent Growth “launches a procedure for the selection of non-profit legal entities for public benefit, whose representatives to participate in the thematic

Министерството на младежта и спорта стартира процедура за включване на нови организации в състава на Обществения Съвет

Министерството на младежта и спорта стартира процедура за включване на нови организации в състава на Обществения Съвет по въпросите на младежта към Министъра на младежта и спорта. Съветът е консултативно

Покана за редовна сесия на ОбС-Маджарово – 16.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието

48-о редовно заседание на ОбС-Любимец

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Любимец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация