Проекти 2007 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2007 г. Инициативите на Сдружението Нов финансов контрол в общините Британски компании с интерес към екопроекти Обучение по системите за безопасност на хранителните продукти Международни инициативи Дни

From and for immigrants – what else you need to know

PROJECT: „FROM AND FOR IMMIGRANTS – WHAT ELSE YOU NEED TO KNOW” SUBSIDY CONTRACT No BG EIF 2011/01-02.03 This project is implemented with the financial support of the European Union

Проекти 2006 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2006г. Инициативите на РСО “Марица” РСО “Марица” спечели проект по програма ФАР – ТГС България – Турция Министър председатерлят на Република България се срещна с кметовете на РСО

Проекти 2005 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2005г. Инициативите на РСО “Марица” Общински съветници от регион Хасково обсъдиха проекти за общински нормативни актове на кръгла маса в Димитровград Актуални проблеми по прилагането на ЗУТ дискутираха

Проекти 2004 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2004г. 24-то Общо събрание проведе РСО “Марица” Проблеми на общините и възможности за решаването им обсъдиха представители на местните власти и депутати от регион Хасково на среща в

Проекти 2003 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2003г. Среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица” и депутати от 29 и 9 МИР постави началото на сътрудничество между местни и централни власти РСО “Марица” организира