ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

АПРИЛ – ЮНИ

2004 г.

През периода от 01.04.2004г. до 30.06.2004г. РСО „Марица“ осъществи следните дейности по проекта: „Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие“ 

I. Постигане на приемственост в работата на местните власти и РСО „Марица“, запазване и разширяване на партньорствата на Сдружението на местно, национално и международно ниво. 

– На 8 април 2004г. в офиса на РСО „Марица“ се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружението. На заседанието беше представена работата на офиса и кореспонденцията с Лестър, Англия относно дарението от 5 противопожарни автомобила, микробус и компютри, което пристигна в Хасково през месец май 2004г. По време на срещата управителният съвет обсъди и възможностите за подобряване на болничното обслужване в региона. Членовете на УС бяха запознати с идеята, дадена от д-р Джаксън, ръководител на проект Кюър, към Благотворителна Фондация за Здравеопазване – САЩ, да бъде довършена сградата на хирургичния блок в Хасково, където да се премести регионалната болница, а оборудването, което се освободи да бъде дадено за ползване на останалите болници в региона. Решено бе на базата на тази идея, Сдружението да разработи концепция за подобряване на болничното обслужване в региона, за реализирането на която да се търси подкрепата на Парламента, Министерството на финансите и Министерството на Здравеопазването.

– На 22 април 2004г. се проведе среща между ръководствата на общините-членове на РСО „Марица“. На срещата г-жа Йовчева, която е член на групата по финансова децентрализация към МС запозна участниците с работата на групата и решенията, които предстои да бъдат взети на следващото й заседание, за да може кметовете да реагират навреме в случай, че някое от тези решения може да доведе до възникване на проблеми в общините. На срещата търговският директор на Симеко – България, официален представител на Сименс, представи новата концепция на компанията по отношение на системите за улично осветление и поддръжката му в общините и условията за сключване на договор за концесия с компанията.

– На 30 април 2004г. в гр. Хасково се проведе среща между представители на РСО „Марица“ и представители на община Одрин, Турция. От турска страна в срещата участваха г-н Ахмет Тусал, заместник кмет на община Одрин, Селим Билгинкайа, Директор на Дирекция „Връзки с обществеността“ и Фатие Мустафаоулу, специалист в администрацията на общината, които са част от екипа на новоизбраното ръководство на община Одрин. Целта на срещата беше партньорите от Турция да се запознаят с работата и екипа на РСО „Марица“ и да бъдат обсъдени идеи за бъдеща съвместна работа. Г-жа Йовчева представи Сдружението, неговите цели и дейност, както и историята на партньорстовото между общините-членове на РСО „Марица“ и Сдружение на общини „Мерич“, Турция. Според заместник кмета на община Одрин, за да бъде ефективно партньорстовото между общините от Мерич и Марица е необходимо Сдружение на общини „Мерич“ да заработи по-ефективно. Във връзка с това той се обсърна към г-жа Йовчева за съдействие и експертна помощ при институционализирането на Сдружението в Турция. Изпълнителният директор на РСО „Марица“ пое ангажимент да предостави на партньорите от Турция помощтта, която им е необходима и предложи в интернет страницата на Сдружението да се направи линк към новата страницата на Сружение на общини „Мерич“.

– На 19.05.2004г. се проведе среща между представители на Център за работа с деца и младежи – Хасково, младежи – доброволци към центъра, представители на РСО „Марица“, представители на община Хасково, други НПО и журналисти. На срещата Центъра за работа с деца и младежи представи осъществените с помощта на доброволците от Хасково инициативи. Участниците бяха запознати с работата на РСО „Марица“ с младите хора. Обсъдени бяха възможностите младите доброволци да работят с администрациите на общините – членове на РСО „Марица“. В резултат на срещата беше решено при започването на следващата учебна година да бъдат осъществени срещи между младите доброволци от град Хасково, младежи от останалите общини-членове на РСО „Марица“ и представители на местните власти от тези общини, с цел да бъде представен и приложен положителния опит от Хасково и в останалите общини-членове на Сдружението.

– От 22.05.2004г. до 28.05.2004г. делегация от Лестър, Англия посети Хасково. Делегацията се състоеше от 17 човека – г-н Долакия, представител на РСО „Марица“ в Англия, Кристофър Кумс и Джон Фрийман представители на ръководството на Службата за противопожарна и аварийна безопасност в Лестър и пожарникари от Лестър. Посещението беше осъществено във връзка с осъществяването на споразумението за партньорство между РСО „Марица“ и община Лестър, Англия.. Партньорите от Англия докараха до Хасково и дариха на РСО „Марица“ 41 компютъра и канцеларски пособия; на РСПАБ – Хасково -3 пожарни автомобила, един помощен камион и оборудване /каски, защитни облекла, пневматична техника за спасителни дейности при аварийни ситуации/; на Народна Астрономическа Обсерватория и Планетариум – Димитровград беше дарен компютър със специален софтуер, необходим за работата на обсерваторията; на община Хасково беше дарен микробус със 17 места; а на сираците от дом Надежда – Хасково бяха дарени играчки и сладкиши. По време на престоя на английските партньори в Хасково пожарникарите от Лестър обучиха пожарникари от Димитровград и Свиленград как да си служат с английското оборудване. Те обмениха опит и идеи за методи, които използват в работата си. По време на официалните срещи между английските гости и представителите на ръководството на РСО „Марица“ бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между Лестър и Сдружение Марица. Една от идеите беше да се започне работа в посока обмен на опит между полицията в Хасково и Лестър, разширяване на културното сътрудничество, както и сътрудничество в областта на образованието и административното обслужване. – През месец май 2004г. РСО „Марица“ направи актуална база данни с информация за разработени проекти и идеи за проекти на общините-членове на Сдружението.

– През месец май 2004г. Сдружението обнови базата си с данни за структурите и служителите в администрациите на общините-членове. Базата включва информация за структурите, длъжностите и координатите за връзка с общинските служители.

– От 19.06 до 26.06.2004г. Райна Йовчева, Изпълнителен директор и Георги Иванов, Председател на РСО „Марица“ посетиха Лестър, Англия. Целта на визитата беше да се договорят възможни области на сътрудничество, които да бъдат включени в споразумението за побратимяване между Хасково и Лестър. Проведени бяха срещи с председателя на общинския съвет – Лестър и неговия екип, кмета на общината, и с изпълнителния директор на асоциацията за побратимяване в общината, с който бяха коментирани сферите на работа и бъдещото побратимяване между Лестър и Хасково. Като предварителни сфери на сътрудничество бяха определени: Обучение и здравеопазване; Жилищна политика; Административно обслужване и Култура и спорт. Изпълнителният директор на РСО „Марица“ се срещна и с представители на административния отдел за международно сътрудничество в община Лестър, с които бяха коментирани съвместни проекти в областта на административното обслужване, географския модел и изграждане на домове за социално слаби. Тя обсъди с представители на община Лестър възможности за предоставяне на експертна помощ от страна на Лестърски специалисти при разработването на Стратегии за развитие на общините от Хасковска област. На среща с представители на Сдружение на производителите на храни в регион Лестър, беше решено в Хасково да бъде организиран благотворителен фестивал – демонстрация на английски храни през септември, тази година. На фестивала се предвижда да се проведат срещи между тях и потенциални партньори – производители на храни, с представители на ресторантьорския и хотелиерския бизнес от Хасковски регион. Представителите на РСО „Марица проведоха срещи и с д-р Бодивала – директор на отделение за спешна медицина, с когото коментираха възможности за бъдещо сътрудничество между двете общини в областта на здравеопазването. Те се срещнаха и с ръководството на Хоспис в Лестър, финансиран изцяло от дарения. По време на срещата беше обсъдена възможността за реализация на подобен проект и на територията на област Хасково. Изпълнителният директор и Председателят на РСО „Марица“ взеха участие в официалната церемония за откриване на център за обучение на пожарникари от региона на Лестър. По време на посещението в Лестър представителите на Сдружението се запознаха и с мениджъра на стадиона в Лестър, с когото бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областта на футбола между двата града. На 24.06.04 г. те посетиха Суиндън, където се срещнаха с кмета на общината и г-жа Маги Хевън, които дариха на община Хасково мини бус и предвиждат проект, чрез който да се даряват ежегодно подаръци за децата в дом „Надежда“ – Хасково. Делегацията от РСО „Марица“ се срещна и с временно изпълняващия длъжността български посланик в Англия – г-н Лъчезар Матев и търговския аташе – г-н Марин Добрев. Срещата беше организирана на летище „East Midlands“ и бяха коментирани възможности за сътрудничество между двата града в областта на търговията. Г-н Матев пое ангажимент да съдейства на РСО „Марица“ при реализирането на сътрудничеството между двете общини и при намирането на финансиране на съвместните българо-английски проекти. В резултат на визитата предстои официално посещение на английска делегация, ръководена от зам. председателя на Лестърския общински съвет в Хасково. Визитата се планира от 31.08.2004 до 04.09.2004 г. Целта на визитата е да се определят приоритетните области за сътрудничество между Хасково и Лестър, които да залегнат в договора за побратимяване между двата града. В програмата са включени множество срещи с ръководствата на общините-членове на сдружението, производители на храни от региона, представители на образователни институции, Търговско промишлената палата в Хасково.

– На 22 юни 2004г. се проведе среща между общинските съветници от комисията по европейска интеграция към Общински съвет Хасково, представител на РСО „Марица“, представител на Областна администрация – Хасково, заместник кмета по европейска интеграция в община Хасково и началника на отдел „Протокол, международни връзки и евроинтеграция“ в община Хасково. На срещата съветниците от ОбС – Хасково бяха запознати с текущите програми – финансиращи общински проекти, обсъдени бяха проектите на община Хасково, които са вече разработени и депозирани пред някои от тези програми, освен това бяха идентифицирани проблеми в общината, които могат да бъдат решени чрез разработването на проекти, единият от които е липсата на водоснабдителна система в селата Маслиново и Орлово и необходимостта да се кандидатства с проект за изграждане на такава система пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Общинските съветници заявиха необходимост да бъдат обучени по въпросите, свързани с европейската интеграция и ролята на общините в този процес.

– На 28 юни, 2004 г. в Хасково се състоя среща между Посланика на Англия в България, Ръководителя проекти към Министерството за международно развитие в Англия, Кмета на Хасково и Изп. директор на РСО „Марица“. На срещата бяха обсъдени резултатите от сътрудничеството между РСО „Марица“ и Лестър, които бяха определени от Английския посланик като безпрецедентни и бе коментирана възможност за реализация на Програма за побратимяване, която да бъде администрирана от сдружението и да подпомага сътрудничество между английски общини и общини-членове на сдружение „Марица“. Английският посланик се ангажира да присъства в Хаскоаво по време на визитата на английската делегация в Хасково през Септември, т.г.

II. Повишаване на квалификацията на общинските ръководства, служители, съветници и на щатния състав на РСО „Марица“. 

– На 05.04.2004 г. Райна Йовчевa взе участие в национална работна среща на тема: „Участието на гражданското общество в България в предприсъединителните програми на ЕС и в подготовката на страната за участие в Европейските структурни и кохезионен фондове.“ На срещата присъстваха представители на МРРБ, МФ, МТСП, КНСБ, КТ „Подкрепа“, НПО от българска страна и представители на Асамблеята на френските камари на търговията и индустрията, Централен съюз на селскостопанските производители във Финландия от ЕС. На форума бяха обсъдени възможностите за участие на гражданските организации в процеса на планиране, реализация, мониториране и оценка на програми и проекти от ЕС.

– На 14 и 15.04.2004г. представители на РСО „Марица“ взеха участие в Инвестиционния форум, организиран от Министерски съвет, където се запознаха с възможности за финансиране на общински проекти.

– През месец април 2004г. Райна Йовчева се срещна с г-жа Неделчева, директор на Институт за следдипломна квалификация към УНСС и обсъди с нея възможността за подписване на договор за обучение на общински служители в следдипломни курсове. В предложението на г-жа Неделчева беше включен хорариум от 510 часа, разпределение в специализирани дисциплини в областите на Публична администрация и управление; Обществени и междуличностни взаимоотношения; Международно и трансгранично сътрудничество; Инвестиционна политика и екология и Професионализъм на общинския служител. Предвижда се курсът да продължи две календарни години и при успешно полагане на изпит и защита на дипломна работа участниците – представители на общинските администрации ще получат сертификати на български и английски език, отговарящи на държавните изисквания.

 – На 03.05.2004г. в Хасково в офиса на РСО „Марица“ се проведе обучителен форум относно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Лектори на форума бяха Валери Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика към Парламента и Мустафа Зинал, Депутат от Хасковски избирателен регион. Обучението беше организирано по заявка на общините-членове и целеше да бъдат обсъдени с вносителите на Закона, проблемите които общинските служители срещат при неговото прилагане. В обучението участваха секретари на общини, директори на дирекции и началници на отдели, занимаващи се с икономическата политика в общините-членове на РСО „Марица“. В резултат от разискванията на обучението беше изведен следния проблем: според разпоредбите на Закона за виното и спиртните напитки отпада лиценза за спиртните напитки, в резултат на което търговците не са длъжни да заплащат лицензионна такса. Това се очаква да доведе до финансови проблеми в общините, тъй като в приходната част на техните бюджети са предвидени приходи от лиценза за спиртните напитки. Със същите затруднения ще се сблъскат общините и в случай че влезе в сила Закона за тютюна и тютюневите изделия, в който се предвижда отпадане на лицензионните такси за тютюна и тютюневите изделия.

– На 03.05.2004г. РСО „Марица“ организира семинар на тема: „Обучение за кметове на кметства и кметски наместници“ по заявка на Община Хасково. Лектор на обучението беше Дилян Млъзев. Участниците в обучението придобиха основни познания относно нормативните актове, регламентиращи териториалното устройство и местното самоуправление в Република България (ЗМСМА, ЗАТУРБ, ЗМИ); делегирането на правомощия на кметовете на населени места и кметски наместници от общинския съвет и кмета на общината; задълженията и правомощията на кметовете на кметства и кметски наместници по гражданската регистрация и военния отчет; правомощията на кметовете на кметства според Закона за МВР; задълженията на кметовете и кметските наместници по призоваването, съгласно ГПК, НПК и ДПК; правомощията и задълженията на кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и относно таксите, които те събират.

– На 19.05.2004г. РСО „Марица“ организира по заявка на общините Ивайловград и Маджарово семинар на тема: „Обучение за кметове на кметства и кметски наместници“. Лектор на обучението беше Анелия Генова, Дирекция „Регионално развитие, териториално устройство и административен контрол“ към Областна администрация, област София. На обучението присъстваха кметове на кметства и кметски наместници от общините Ивайловград и Маджарово.

– През месец май 2004г. РСО „Марица“ разработи експертен материал на тема: „Опазване на културното и природно наследство – задачи и ползи за общината“. В разработката е разяснено понятието историческо наследство; националната и международно-правната уредба на опазването на паметниците на културата; планирането на развитието на общината и правната основа и възможности за взаимодействие с централната власт и използване на фондовете за финансиране на дейности по опазване и използване на културното наследство; опита на българските общини в областта на опазването на културното и историческо наследство; опазването и използването на културното наследство в Европейския съюз и инициативите в областта на културата като фактор за регионално развитие. Разработката беше размножена и изпратена до всички общини – членове на РСО „Марица“.

– На 11.06.2004г. РСО „Марица“ съвместно с Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – Кърджали (АРИРИ) организира семинар на тема: „Протокол“. Лектор на семинара беше Анатолий Пазийски, Началник отдел „Церемониал и Администрация на Президента на РБългария“. На семинара бяха разгледани следните въпроси: основни понятия в тематиката на протокола, историческа ретроспекция на възникването и развитието на протокола като дейност, видовете протокол, старшинството в държавата, въпроса за знамето, химна и герба на една държава и организирането на основни протоколни мероприятия.

– През месец юни 2004г. по заявка на общините-членове на РСО „Марица“ експерти разработиха информационен материал на тема: „Политиките на ЕС и хармонизацията на законодателството на РБългария с правото на ЕС. Влияние на процеса на хармонизация върху функциите и компетенстността на органите на местното самоуправление.“ В материала е разгледано подробно хармонизирането на законодателството, регламентиращо работата на местните власти с правото на ЕС. Представени са както осъществените вече промени, така и изискванията, които предстои да бъдат покрити в слените области: Социална политика и заетост; Здравеопазване; Околна среда; Регионална политика; Селско стопанство; Риболов; Образование; Култура; Бюджет. Разработката беше изпратена до общините – членове на РСО „Марица“.

– През месец юни в общините Минерални бани и Маджарово се проведоха обучителни семинари на тема „Европрактики и Евроинтеграция“. Инициативите бяха осъществени по проект на РСО „Марица“ и Европейски център за обучение „Лактеа“ на тема: „Европейска добавена стойност към професионалната дейност на общински служители от райони със смесено етническо население“, финансиран от Фондация „Отворено общество“. Лектори на семинарите бяха Румяна Велинова – Изпълнителен директор на ЕЦО „ЛАКТЕА“, Милена Драгова – Ръководител на проекти в ЕЦО „Лактеа“, Райна Йовчева – Изпълнителен директор на РСО „Марица“ и Георги Попов – Район Възраждане, Столична голяма община. Участниците в обученията бяха запознати с институционалната система; икономическите политики; регионалната политика на ЕС и предизвикателствата пред България. Те бяха запознати с адаптирането на работата на общините в интеграционния процес и опита на Швеция, Австрия, Дания, Унгария, Латвия, Полша и Естония в това отношение. По време на обучението бяха обсъждани съвременните методи на административно обслужване и примерите от практиката на европейските държави в прилагане на електронното управление. През втория ден на семинара участниците бяха запознати с темите „Обучение през целия живот“; лобистка дейност и представителство на интереси в ЕС; сдруженията на общини и процеса на присъединяване към ЕС; европейският опит в работата на общинската администрация в мултиетническа среда; и европейският модел на партньорство между общините и неправителствените организации.

– На 15.06.2004г. Райна Йовчева, Изпълнителен директор на РСО „Марица“ взе участие в среща на партньорите, организирана от Инициатива Местно Самоуправление по повод на тяхната годишнина. На срещата беше представена концепцията за работа на проекта през следващите години. – На 17 и 18.06.2004г. представители на щатния състав на РСО „Марица“ взеха участие в обучение на тема: „Набиране на средства“, организиран от ФРМС. По време на инициативата Изпълнителният директор на РСО „Марица“ представи пред партньорите и донорите на Сдружението положителни практики от дейността на организацията.

III. Децентрализация, подобряване на нормативната уредба на МС и участието на РСО „Марица“ в тези процеси. 

– През месец април Райна Йовчева, изпълнителен директор на РСО „Марица“ се срещна с представители на Министерство на финансите, Парламента и Министерство на здравеопазването, с които обсъди концепцията на сдружението за подобряване на болничното обслужване в региона. Според представителите на централните власти идеята е добра и би могла да получи ефективна реализация след добре разработена стратегия и подкрепа от съответните институции.

– На 20 април 2004г. Райна Йовчева, Изпълнителен директор на РСО „Марица“ взе участие в работата на групата по финансова децентрализация, към Министерски съвет. На заседанието бяха обсъдени: Предложение за държавни стандарти за численост на персонала на общинската администрация; Оценка на резултатите от прилагането на държавните стандарти през 2003 г. и предложенията за промяна в методическия подход за тяхното разработване за 2005 г.. На заседанието бе направен преглед на изпълнението на актуализираната програма за финансова децентрализация към 20.04.2004 г и бяха набелязани мерки за преодоляване на изоставането от Програмата.

– На 2 май 2004г. в гр. Харманли се проведе среща между г-н Георги Първанов, Президент на РБългария, г-н Юнал Лютви, заместник председател на Парламента и кметовете на общините-членове на РСО „Марица“. Целта на срещата беше да се осъществи връзка с централните власти за разрешаването на проблемите на общините. На Президента бяха представени следните проблеми на местната власт: собствеността на ВиК дружествата; проблемът със собствеността на поделенията, които все още не са прехвърлени на общините и се рушат; недостигът на сметища; липсата на преработванетлна фабрика за БО и липсата на пречиствателни станции за питейната вода в региона; необходимостта от актуализиране на списъкът с изостаналите селски райони, в който от общините-членове на Сдружението са включени единствено общините Минерални бани и Стамболово; собствеността на остатъчния земеделски фонд, който предстои да бъде одържавен със закон, което ще огранични възможностите на общините да осъществявават социална дейност; проблемът на общините, свързан с прилагането на ЗУТ, според който незаконните постройки трябва да бъдат разрушени, което ще доведе до социални и жилищни проблеми в общините. Президентът на Република България увери кметовете, че ако бъде изготвен списък с проблемите той ще съдейства за решаването на част от тях. Той предложи да бъде организирана среща с г-н Паскалев съветник на Президента по вътрешните въпроси, с който да се коментират въпросите и оптималните възможности за тяхното решаване.

– На 11 май 2004г. в гр. Хасково се проведе среща между г-н Костадин Паскалев, Съветник на Президента на РБългария и кметовете на общините-членове на РСО „Марица“. Основната задача на срещата беше в рамките на настоящото управление да се поставят за решаване на високо ниво проблемите формулирани на срещата с президента на 2 май 2004г. Кметовете обсъдиха с г-н Паскалев най-рационалните решения на най-наболелите проблеми на общините. На срещата бяха дискутирани следните проблеми и възможности за решаването им: проблемите във водния сектор, най-добрият вариант за решаването на които е цялата мрежа да бъде актувана в публична общинска собственост, с което се дава възможност на общините да възлагат управлението на подходящи според тях фирми, а довеждащите магистрални водопроводи и язовирите да останат държавна собственост, тъй като събирането на водни запаси не е по силите на една община; друг важен въпрос, който беше обсъден на срещата беше актуването на имоти държавна собственост в общинска, най-добтото решение на който според кметовете е всичко, което не е обект на националната сигурност и не се използва за административна дейност да бъде прехвърлено на общините; разисквани бяха и проблемите, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗУТ; проблемите, които се очаква да възникнат в резултат на влизането в сила на Закона за виното и спиртните напитки и на приемането на Закона за тютюна и тютюневите изделия, които предвиждат отпадане на лицензите, което ще доведе до дефицит в бюджетите на общините; и др.

– На 2 юни 2004г. Райна Йовчева, Изпълнителен директор на РСО „Марица“ взе участие в работата на групата по финансова децентрализация, към Министерски съвет. На заседанието бяха обсъждани Работата по Методика за разпределение на средствата за ремонт на общинска пътна мрежа по общини; Държавните стандарти за числеността на администрацията и стандартите на Министерство на земеделието, Министерство на образованието и Министерството на труда и социалната политика за финансиране на четвъртокласната пътна мрежа. На заседание4то бе направен анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2003 г. IV. Представяне и комуникации на Сдружението и неговите членове

– На 13 май 2004г. в офиса на РСО „Марица“ се проведе пресконференция, на която бяха представени резултатите от срещата на г-н Паскалев с кметовете на общините-членове на РСО „Марица“. На пресконференцията присъстваха журналисти от региона и кореспонденти на националните медии.

– На 26 май 2004г. се проведе пресконференция, на която бяха представени резултатите от сътрудничеството между РСО „Марица“ и Лестър, Англия, както и инициативите, които предстои да бъдат реализирани в тази насока в бъдеще.

– През месец юни беше издаден презентационен материал за общините-членове на РСО „Марица“. Презентацията съдържа кратка информация за общините, техните ресурси, ръководства и координати за връзка. Книжката е издадена в тираж 1000бр. на български и английски език. Информацията от презентацията, както и допълнителен материал за всяка община член на Сдружението предстои да бъде публикувана и в интернет страницата на РСО „Марица“.

– През месец юни излезе от печат презентацията на РСО „Марица“, в която са представени мисията, целите и дейностите на РСО „Марица“. В нея има и информация относно реализирани и финансирани от Сдружението проекти.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.