Община Минерални бани и КНСБ – организатори и домакини на Първия Детски Етнофестивал “Децата заедно за България”

Доклад от Петата Годишна Конференция на РСО “Марица”

Община Минерални бани е една от най-малките по територия и брой население общини, членове на РСО “Марица”. Тя е разположена в северната част на Източните Родопи върху територия от 214 665 дка площ. Населението, което наброява близо 7000 жители е заето главно в селското стопанство, леката промишленост и курортното дело. На територията на общината няма големи промишлени предприятия, което е може би една от причините за наличието на безработица. За сметка на това обаче, районът е екологично чист и надарен с прекрасни природни ресурси, които благоприятстват развитието на туристическа дейност.

Общинският център Минерални бани, който се намира на 18 км от областния град Хасково, от древни времена се слави като балнеоложки курорт със своите лековити минерални извори, прекрасна природа и благоприятен климат за целогодишно балнеолечение и отдих.

Общината обхваща 12 населени места. Етническият състав на населението е разнороден – българи, турци, малък брой роми и други, но това не е пречка да цари разбирателство и сговор между хората.

Ето защо искам да свържа и една от най-значимите положителни практики в нашата община с тази тема.

През изминалата 2001 г. общината ни бе домакин на първия детски етнофестивал “Децата заедно за България”, който се проведе на 1 юни – Деня на детето.

Фестивалът бе организиран съвместно с Конфедерация на независимите синдикати, Съюза на българските учители, Министерство на труда и социалната политика и други партньори, спонсори на мероприятието.

Нашата цел и целта на всички организатори бе децата свободно да изразят волята си да живеят заедно в България, слънцето да грее еднакво за всички, игрите и песните да бъдат за всички. Това се изрази чрез словото им, песента и танца.

Идеята, която осъществихме, бе да се съберат деца от различни етнически групи, живеещи в страната, които да се представят със спецификата на своите песни и танци. В същото време децата чрез своето изкуство да покажат, че между тях няма различия. С най-добри чувства едно спрямо друго да изразят нравите, обичаите и традициите на своя етнос.

На тази идея откликнаха и се явиха 24 детски състава от страната – гърци, арменци, евреи, руснаци, роми, турци и други. Постигна се една реализация на идеята за интегриране между децата от различните общности.

На празника бяха поканени да участват и деца от социалните заведения – Берковица, София, Мездра, Петрово, Искра и Стара Загора. Те бяха наши специални гости. Песните и танците, които ни представиха тези деца, ни пренесоха в спецификата и различието на тяхната съдба и тяхното ежедневие. В тяхна чест на фестивала се проведе ревю на учениците от СПТУ по облекло – с. Караманци, община Минерални бани. Те бяха ушили спортни дрехи, с които се представиха, а след това ги подариха на децата от социалните заведения. Към тях се присъединиха и спонсори от общината, които обсипаха децата с лакомства и пакети с дрехи.

Всичките 600 деца, които участваха във фестивала, доказаха чрез своето изкуство, че наистина искат да бъдат заедно, да бъдат щастливи и да живеят в един общ дом – България. Съвсем естествено децата създадоха помежду си много контакти и полезни запознанства.

Освен песните и танците, демонстриращи красотата и спецификата на отделния етнос, програмата бе разнообразена с екосъстезание – украсяване на дърво в близост до сцената с различни опаковки и други отпадъци. Те бяха събрани от деца, които искаха да покажат на своите другарчета колко много отпадъци се изхвърлят в природата, а също и отговорността на всеки от нас за запазване на екологично чиста среда за всички.

В програмата бе включена и рисунка върху асфалт. Децата по своему изразиха заложбите и таланта си като нарисуваха общия дом, в който има място за всеки, независимо от народността му.

Трудно е да се изрази радостта и възторга на децата при награждаването и връчването на грамоти. Бяха раздадени подаръци на всички участници, които щастливи и доволни от себе си заявиха, че с радост ще участват отново на този етнофестивал.

Пожеланията на организаторите бяха да стане ежегодна традиция провеждането на етнофестивала в Минерални бани, като следващия път бъдат поканени като гости и деца – участници от другите Балкански страни.

Друга положителна практика в нашата община е реализирането на проект – “Осъвременяване на телекомуникациите в Минерални бани”, което се дължи в изключителна степен на доброто партньорство на общината с РСО “Марица”, Съюз за възстановяване и развитие Хасково и финансовата подкрепа на програма “ПЛЕДЖ” на Департамента на труда на САЩ и БТК.

Благодарение на реализацията на този проект, общината направи една значителна крачка в своето развитие. Чувствително се подобри качеството на телефонните връзки. Разшири се броят на изходите и входовете на АТЦ – Минерални бани, което на практика изключи възможността да няма свободни канали във всеки момент от времето. Стана възможно цифровизирането на изходящия трафик на с. Сусам. При старите съоръжения не беше възможно установяване на връзка със сървърите и доставчици на ИНТЕРНЕТ, което днес вече е факт.

Като общ извод можем да отбележим, че в областта на комуникациите се постигна чувствителен напредък и се създадоха предпоставки за по-нататъшно развитие.

От програма “ПЛЕДЖ” бяха предоставени 4 броя компютърни конфигурации, програмни продукти и друга техника, предназначени за по-бързо, качествено и комплексно обслужване на гражданите от страна на общинска администрация.

Много е направено през последните няколко години във всички населени места и в областта на инфраструктурата – канализация, водоснабдяване, телефонизация, улично осветление и т.н., с което се подобри качеството на живот на хората в общината.

Желанието ни е и занапред да работим съвместно с различни партньори – общини, НПО и други, за да имаме ефективно управление и постигнем резултати, които да отговорят на очакванията на гражданите.

Фаредин Шен
и. д. Кмет
Община Минерални бани