Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

Грантова схема за интегрирана подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта

Бюджетна линия: BG 2005/017-454.02.01 Проект „Обучителен център Марица за съвместно българо – гръцко професионално обучение”

КАПАЦИТЕТ

1 център за професионално обучение

4 зали за обучение и 1 подновен офис

3 обзаведени зали за обучение

16 бр. компютри

16 компютърни бюра

16 работни стола

1 заседателна маса

10 посетителски стола

2 шкафа

2 преподавателски маси

2 преподавателски стола

1 цветен лазарен принтер

1 копирна машина

3 закачалки

3 коша за хартиени отпадъци

3 климатика

1 бяла магнитна дъска

3 коркови табла

3 комплекта за бяла дъска

2 флипчарта

компютърна мрежова инсталация

СПЕЦИАЛНОСТИ

„Малък и среден бизнес”;

„Информационно обслужване”;

„Туристически гидове”

Експертите към „Обучителен център Марица за съвместно българо-гръцко професионално обучение” разработиха 3 съвместни българо-гръцки програми за професионално обучение по специалностите „Малък и среден бизнес”, „Информационно обслужване” и „Туристически гидове”. Всяка от програмите обхваща 330 учебни часа, като 314 часа ще се покриват от български лектори и 16 часа – от гръцки лектори.

ОБУЧЕНИЯ

В рамките на проекта „Обучителен център Марица за съвместно българо-гръцко професионално обучение” ще организира и проведе 3 пилотни обучения по специалностите „Малък и среден бизнес”, „Информационно обслужване” и „Туристически гидове”. Всяко от обученията ще бъде с група от 8 човека. За подбора на обучаеми обучителнията център ще проведе информационна кампания като потенциални обучаеми са:

Представители на фирми на територията на общините – членове на РСО „Марица”

Представители на администрациите от общините-членове на РСО „Марица”

Лица в активна възраст от общините-членове на РСО „Марица”

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА И ЛЕКТОРИ

„Малък и среден бизнес”

Лектори:

Антония Тодорова Тодоровар, Елмон Жирай Дайлерян, Донка Недева Станчева, Павлина Илиева Кацарова, Ануш Мардирос Атанасова, Виолета Иванова Вунова, Маргарита Иванова Панушева

No

Модул

Общо часове

Теория

Практика

 

Текстообработване – български лектор

314

149

165

1

Здравословни и безопасни условия на труд

9

6

3

2

Обща теория на пазарното стопанство

30

14

16

3

Икономика на фирмата

37

20

17

4

Право. Основи на правото и фирмено право

30

16

14

5

Мениджмънт на фирмата

32

14

18

6

Финанси на фирмата

24

14

10

7

Счетоводство

40

15

25

8

Информационни технологии

24

10

14

9

Маркетинг

12

6

6

10

Бизнес комуникации

12

6

6

11

Предприемачество и дребен бизнес

64

28

36

 

Бизнес стратегии и планиране – гръцки
лектор

16

12

4

1

Развитие – предприемачество

3

2

1

2

Предприемачество в Гърция

5

4

1

3

Предприемачество –
Европейски съюз

5

4

1

4

Перспективи за
предприемачеството

3

2

1

Общ брой часове

330

161

169

„Информационно обслужване”

Лектори:

Антония Тодорова Тодорова, Василка Христова Иванова, Донка Недева Станчева, София Петрова Димчева, Лиляна Йорданова Йорданова, Анна Стефанова Тенева, Маргарита Иванова Панушева

No

Модул

Общо часове

Теория

Практика

 

Текстообработване – български лектор

314

107

207

1

Обща теория на пазарното
стопанство

30

9

21

2

Икономика на фирмата

30

9

21

3

Трудово право

10

6

4

4

Безопасни и здравословни
условия на труд

3

2

1

5

Компютърна грамотност и
работа с
WINDOWS XP

26

10

16

6

Работа с Microsoft Word

84

28

56

7

Работа с Microsoft Excell

84

28

56

8

Работа с Microsoft Outlook

14

4

10

9

Работа с Microsoft Power Point

24

8

16

10

Работа с Microsoft Internet Explorer

9

3

6

 

WEB – търговия – гръцки лектор

16

8

8

1

Какво представлява електронната търговия

1

2

История и развитие на електронната търговия

0,5

3

Технология и технологични стандарти на
електронната търговия

0,5

4

Отговори на основни въпроси

1

5

Десет неща за eBusiness
Forum
на електронната търговия

3

6

Предимства – недостатъци на електронната
търговия. Добри практики при електронната търговия.

1

7

Електронни каталози: Витрината на електронния Ви
магазин

2

8

Електронен магазин: Идеи за разрастване и
печеливша дейност

2

9

Мобилна електронна търговия

1

10

Създайте свой електронен магазин

2

11

Примери, които трябва да се отбягват в
електронната търговия

1

 

 

12

Какво трябва да внимавате когато създавате
електронен магазин

1

 

 

Общ брой часове

330

115

215

„Туристически гидове”

Лектори:

Пламен Великов Маринов

No

Модул

Общо часове

Теория

Практика

 


Екскурзоводство – български лектор

314

157

157

1

Същност  и роля
на допълнителните дейности и услуги в туризма

14

7

7

2

Технология на специфичните
стопански дейности и услуги,свързани с
хотелиерството,ресторантьорсвото и туризма

40

20

20

3

Технология на посредническата дейност

30

15

15

4

Технология на търговското
обслужване при продажбата на стоки и сувенири в търговската
мрежа на туризма

40

20

20

5

Технология на транспортното обслужване

40

20

20

6

Технология на екскурзоводското обслужване

50

25

25

7

Технология на туристическата анимация

60

30

30

8


Технология на инфраструктурните дейности

40

20

20

 

Добри практики за
развитие на туристически фирми – гръцки лектор

16

8

8

1

Стъпки за планиране на
туристическите организации в отдалечните райони

4

2

2

2

Стъпки при осъществяване на
предприемачески проект

4

2

2

3

Примери за добра практика

4

2

2

4

Особености на женското предприемачество

4

2

2

Общ брой часове

330

165

165

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”