Image icon
6570, Ивайловград, ул. „България“ № 49
Image icon
+35936616090
Image icon
+35936616022
Image icon
oba_ivaylovgrad@abv.bg
Image icon
http://ivaylovgrad.bg/администрация/указател/

Image icon
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Диана Овчарова
Image icon
АДРЕС
Ивайловград, ул. „България“ № 49, 6570
Image icon
СТАЯ №
203
Image icon
ТЕЛЕФОН
+359887596476
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
kmet@ivaylovgrad.org
Image icon
ПРИЕМЕН ДЕН
Всяка седмица в ден според програмата на кмета
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
*Записване за приемен ден се извършва в Центъра за административно и информационно обслужване на населението, стая 103. Регистрация за приемния ден може да направите и електронно на тази връзка.
oba_ivaylovgrad@abv.bg

Image icon
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Калин Митрев
Image icon
СТАЯ №
204
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
obsivaylovgrad@abv.bg
Image icon
НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ
Image icon
АДРЕС
Ивайловград, ул. „България“ № 49, 6570
Image icon
ТЕЛЕФОН
03661/6156
Image icon
ИЗВЕСТИЯ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Община Ивайловград заема крайните дялове на Източни Родопи по средното течение на р. Арда и нейните притоци Бяла и Луда река. От юг общината се огражда от високите склонове на родопския рид Мъгленик, на запад обхваща склоновете на Рантепе и Сърта. На север се простира от левия бряг на Арда до най-южните склонове на възвишението Гората.

Селското стопанство е основен отрасъл за община Ивайловград. Общината е с много добри природно-климатични условия за развитие на лозарството. Лозовите насаждения осигуряват висока продуктивност и качествена продукция. Освен традиционните зеленчукови култури – пипер, домати, зеле, картофи, в региона има условия за отглеждане на аспержи и бадеми, както и за създаване на маслинови насаждения. Промишленият облик на общината се представя от няколко основни, както и множество малки частни фирми, специализирани основно в обработка на скално-облицовъчни материали. На територията на общината работят и две гръцки фирми.

Със забележителното си археологично и културно наследство, оригинален фолклор и етнография, изключително богатото биологично разнообразие, историческите забележителности и екологичната й чистота, общината има отлични предпоставки за развитие на културен, религиозен, воден, екологичен и ловен туризъм.