Image icon
6480, Маджарово, ул. Петър Ангелов 1
Image icon
+35937202220
Image icon
+35937202302
Image icon
madjarovo@abv.bg
Image icon
https://www.madzharovo.bg/new/main.php?module=content&object=list&cnt_id=4

Image icon
КМЕТ НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО
Ерджан Сабахтин Юсуф
Image icon
АДРЕС
Маджарово, ул. Петър Ангелов 1, 6480
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35937202301
Image icon
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ (НОВИНИ)
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
madjarovo@abv.bg
Image icon
ПРИЕМЕН ДЕН
Четвъртък

Image icon
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДЖАРОВО
Милен Иванов
Image icon
ТЕЛЕФОН
+359884151551
Image icon
АДРЕС
Маджарово, ул. Петър Ангелов 1, 6480
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
obs_madjarovo@abv.bg
Image icon
ПОРТАЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ
Image icon
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО
Датите, в съответствие с приетия план за работа на общинския съвет (от 13.30 ч. до 17.00 ч.)
Image icon
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДЖАРОВО
Image icon
НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ
Image icon
ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ, СТРАТЕГИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Image icon
НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

Община Маджарово е разположена в Източните Родопи на Югоизточна България и обхваща територия от 246,7 кв. км. Общинският център – гр. Маджарово е разположен на 65 км. югоизточно от гр. Хасково, на десния бряг на р. Арда. Най-близките гранични пунктове са: Капитан Андреево – на 74 км. югоизточно и Ново село – на 56 км. Разстоянието до столицата е 295 км, а до Черно море – 200 км.

Общината се състои от 19 населени места.

Значението на селското стопанство в икономиката на общината е голямо, но то е от екстензивен тип и не отговаря на европейските стандарти. Според оценки на общинската администрация над 90% от населението в работоспособна възраст в общината се занимава със селско стопанство, като обработва малък по размер земя.

Общината разполага със забележителни природни и културно-исторически ресурси за развитие на селски, екологичен и културен туризъм. Това наследство без съмнение предизвиква голям интерес у българските и чуждестранните туристи. Устойчивото развитие на този вид туризъм има възможността да съживи най-изостаналите части на общината и да ги превърне в привлекателно място за живот.