Image icon
6362, Общинска администрация Стамболово
Image icon
+35937207000
Image icon
+35937207001
Image icon
obshtina.stambolovo@gmail.com
Image icon
http://www.stambolovo.bg/?cat=181

Image icon
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
Аднан Кязим Йълдъз
Image icon
АДРЕС
с. Стамболово, Общинска администрация Стамболово, 6362
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35937212234 / ВЪТР. 121
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
kmet_stambolovo@dir.bg
Image icon
ПОРТАЛ ЗА Е-УСЛУГИ
Image icon
ПОРТАЛ ЗА Е-УСЛУГИ

Image icon
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛОВО
Ербил Халим Халим
Image icon
АДРЕС
с. Стамболово, Общинска администрация Стамболово, 6362
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35937212223 / +359879635757
Image icon
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Image icon
НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ
Image icon
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛОВО

Община Стамболово е гранична между областите Хасково и Кърджали. На юг, чрез р. Арда, граничи с община Крумовград, на изток с община Маджарово, на север с общините Хасково и Харманли и на запад с община Кърджали. Община Стамболово е разположена в Източно-Родопския масив и се простира от Хасковската равнина до р. Арда, като релефа й се характеризира с редуване на неголеми равнини с полупланински масиви.

Селското стопанство е основен икономически отрасъл за община Стамболово. Климатът в общината е изключително благоприятен за отглеждането на зърнени, зърнено-фуражни култури, тютюн и лозови насаждения. Отглеждането на тютюн е основен поминък за по-голямата част от населението в общината. Лозовите масиви са концентрирани основно в землищата на селата Стамболово, Царева поляна, Тънково и Малък Извор. Добиваното грозде позволява нормалното функциониране на цеха за бутилиране на вино в с. Стамболово. Освен традиционните зеленчукови култури – пипер, домати, зеле, картофи, в общината има и условия за отглеждане на дини, пъпеши, овощни насаждения.

Промишленият облик на община Стамболово е представен от множество малки фирми, с предмет на дейност производство на млечни и местни продукти, бутилиране на вино, производство на хляб и хлебни изделия, мелничарство, консервиране на зеленчуци и търговия.