Image icon
6450, гр. Харманли, пл. Възраждане 1
Image icon
+35937382015
Image icon
+35937382525

Image icon
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Мария Киркова
Image icon
АДРЕС
Харманли, пл. Възраждане 1, 6450
Image icon
СТАЯ №
304
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35937382727 / ВЪТР. 121
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
obshtina@harmanli.bg
Image icon
ФАКС
+35937382525
Image icon
ПРИЕМЕН ДЕН
Петък от 10:00 ч до 12:00 ч
Image icon
ПОРТАЛ ЗА Е-УСЛУГИ
Image icon
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Image icon
ФОРМА ЗА ВРЪЗКА С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Image icon
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ
Иван Димитров
Image icon
АДРЕС
Харманли, пл. Възраждане 1, 6450
Image icon
СТАЯ №
306
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35937384132
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
obs_harmanli@abv.bg
Image icon
ПРИЕМЕН ДЕН
Петък 10:00-12:00
Image icon
НАРЕДБИ
Image icon
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ
Image icon
НОВИ ПРОЕКТИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Община Харманли е разположена в централната част на Хасковска област и обхваща части от Горнотракийската низина, между полегатите южни склонове на Средна гора и стръмните северни склонове на Родопския масив. Течението на р. Марица разделя територията на общината на две почти равни части. Общината е изградена от 25 населени места и има територия от 695 кв. км.

Община Харманли се характеризира с многоотраслова икономика.

Преобладаваща част от предприятията развиват дейност в областта на преработващата промишленост, търговията и услугите, селското, горското и рибното стопанство.

Селското стопанство е традиционно силен отрасъл за общината, представен от двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдство. Основните отглеждани насаждения са зърнено хлебни и фуражни култури, зеленчуци, технически култури, бостани и трайни насаждения.