ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, СВЪРЗАНО С ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ НА МЕСТНО НИВО В ОБЛАСТ ХАСКОВО


МОДУЛ 1

МОДУЛ 2

МОДУЛ 3


АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНИТЕ РЕГЛАМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Към анализа →


ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ: ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ И РОЛЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Към проучването→


РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ СВЪРЗАНИ С: РАБОТА НА КОНСУЛТАТИВНИ СТРУКТУРИ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИ И НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ; УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИ И НПО В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Към разработените механизми→


ВИДЕО, ПРОМОТИРАЩО МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ


ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Към практиическия наръчник→