Местното управление на фокус, финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

Проект: Местното управление на фокус Проект: Местното управление на фокус / Local Government in Focus, Договор за отпускане на грант № BEE.1095.20230825 от 15.12.2023 г., финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА

Проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT“, Договор за БФП № B6.3a.07/13.04.2021

Проект: „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип“, с

Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ Новини Информационни дни за представяне на

Проект с акроним „eOUTLAND“, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ Проект: „Опазване на биоразнообразието в зоните

Виртуална кухня Марица – Мерич

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 Проект: „Виртуална кухня Марица – Мерич“, № CB005.1.23.017 Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

От и за имигрантите – какво още трябва да се знае

ПРОЕКТ: „ОТ И ЗА ИМИГРАНТИТЕ – КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ” ДОГОВОР No BG EIF 2011/01-02.03 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за

Екипи на колела

През 2008 г. Регионално сдружение на общините „Марица” и създадения към него Бизнес център по Проект JOBS в партньорство с Национална служба съвети в земеделието са изпълнители на Проект „Екипи на колела

Програма Леонардо да Винчи

Този проект се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз – програма „Леонардо Да Винчи“, администрирана в България от ЦРЧР. ПРОЕКТ: „Българо-гръцки проект за обмяна на опит на