side-area-logo

Обява за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2019 г.