side-area-logo

ДНЕВЕН РЕД НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС СВИЛЕНГРАД НА 28.10.2020Г. ОТ 9.00 ЧАСА