side-area-logo

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.