Втора междинна работна среща по проект с акроним “eOUTLAND”

2nd INTERIM MEETING ON THE PROJECT “PROTECTING BIODIVERSITY AT NATURA 2000 SITES AND OTHER PROTECTED AREAS FROM NATURAL HAZARDS THROUGH A CERTIFIED FRAMEWORK FOR CROSS-BORDER EDUCATION, TRAINING AND SUPPORT OF

Contest for business ideas

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Announcements – 04.09.2017 г.

04.09.2017 г. Във връзка с предстоящо подписване на договор за финансиране на проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework

Farmer servey

      This project is implemented by EU   This project is performed by RMA “Maritza”   “This document was created within the project “Joint reference strategies for rural activities of