Реализирани проекти

„Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините“ юли – септември 2006 г. Финансираща програма – „Леонардо да Винчи“, мярка „Мобилност“ Партньор

Архив

Положителни практики на общините Димитровград Ивайловград Кърджали Любимец Маджарово Минерални бани Харманли Хасково Общински проекти I кръг II кръг III кръг IV кръг Младежки инициативи История Стратегия Дейности Комисия “Отворени

Еврорегион

ЕВРОС – МАРИЦА – МЕРИЧ На 9 юни 2001г. председателите на двата Гранични Съюза Алианс за гранични инициативи “Марица” (Република България ) и Съюз на граничната област “Еврос” ( Република

Проекти 2007 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2007 г. Инициативите на Сдружението Нов финансов контрол в общините Британски компании с интерес към екопроекти Обучение по системите за безопасност на хранителните продукти Международни инициативи Дни

Проекти 2006 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2006г. Инициативите на РСО „Марица“ РСО „Марица“ спечели проект по програма ФАР – ТГС България – Турция Министър председатерлят на Република България се срещна с кметовете на РСО

Проекти 2005 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2005г. Инициативите на РСО „Марица“ Общински съветници от регион Хасково обсъдиха проекти за общински нормативни актове на кръгла маса в Димитровград Актуални проблеми по прилагането на ЗУТ дискутираха

Проекти 2004 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2004г. 24-то Общо събрание проведе РСО „Марица“ Проблеми на общините и възможности за решаването им обсъдиха представители на местните власти и депутати от регион Хасково на среща в

Проекти 2003 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2003г. Среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица” и депутати от 29 и 9 МИР постави началото на сътрудничество между местни и централни власти РСО “Марица” организира

Проекти 2002 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 2/2002г. РСО “Марица” проведе петата си годишна конференция Обществено-частните партньорства в Минерални бани са вече реалност “Законът за устройство на територията и актовете по неговото прилагане” Местната