Realized projects

PROJECT “UNITING LOCAL AND REGIONAL RESOURCES FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT” /2001- 2003/ Realized with the financial support of the United States Agency for International Development through Foundation for Local Government Reform, Bulgaria 

Archive

Regional Section “Youth Initiatives” In 1997 a working structure “Young administrators”, aiming at uniting the efforts of everyone able to exert real influence on the processes of development, adaptation and

Euroregion

EVROS – MARITZA – MERICH On June 9th 2001 the chairmen of the two Border Unions – Alliance for border initiatives “Maritza” (Bulgaria) and the Unoin of the border region

Проекти 2007 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2007 г. Инициативите на Сдружението Нов финансов контрол в общините Британски компании с интерес към екопроекти Обучение по системите за безопасност на хранителните продукти Международни инициативи Дни

Проекти 2006 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2006г. Инициативите на РСО “Марица” РСО “Марица” спечели проект по програма ФАР – ТГС България – Турция Министър председатерлят на Република България се срещна с кметовете на РСО

Проекти 2005 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2005г. Инициативите на РСО “Марица” Общински съветници от регион Хасково обсъдиха проекти за общински нормативни актове на кръгла маса в Димитровград Актуални проблеми по прилагането на ЗУТ дискутираха

Проекти 2004 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2004г. 24-то Общо събрание проведе РСО “Марица” Проблеми на общините и възможности за решаването им обсъдиха представители на местните власти и депутати от регион Хасково на среща в

Проекти 2003 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2003г. Среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица” и депутати от 29 и 9 МИР постави началото на сътрудничество между местни и централни власти РСО “Марица” организира

Проекти 2002 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 2/2002г. РСО “Марица” проведе петата си годишна конференция Обществено-частните партньорства в Минерални бани са вече реалност “Законът за устройство на територията и актовете по неговото прилагане” Местната