side-area-logo

Съобщение за отмяна на чл.42, т.15 и т.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково