side-area-logo

ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 Г. ДО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО