side-area-logo

ГРАФИК И ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД