side-area-logo

Екипът на РСО „Марица“ взе участие в четвъртата годишна среща на общността на Фондация „Америка за България“ – Заедно светим по-ярко.