side-area-logo

Изработен е Мониторингов анализ на обществените поръчки на общини в област Хасково юни 2020 – юли 2022