Image icon
6500, Свиленград, бул. „България“ № 32
Image icon
+35937974302
Image icon
+35937974371
Image icon
obshtina@svilengrad.bg
Image icon
http://svilengrad.bg/index.php?cat=6&sub=contact

Image icon
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
арх. Анастас Карчев
Image icon
АДРЕС
Свиленград, бул. „България“ № 32, 6500
Image icon
СТАЯ №
302
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35937974302
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
kmet@svilengrad.bg
Image icon
ПРИЕМЕН ДЕН
Всеки петък от 09.00 ч. до 12. 00 часа
Image icon
АДРЕС ЗА ЖАЛБА, МНЕНИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Image icon
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД
Таня Коларова-Великова
Image icon
АДРЕС
Свиленград, бул. „България“ № 32, 6500
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
cvetelina_aa@abv.bg
Image icon
ТЕЛЕФОН
+359889634865
Image icon
ГРАФИК И ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД
Image icon
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Image icon
ГРАФИК И ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД
Image icon
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Image icon
НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ
Image icon
НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

Община Свиленград е разположена в югоизточната част на Хасковска област и на Р България. В североизточния ѝ край са склоновете на Сакар планина ,на югозапад- Източните Родопи, включва части от Горно-тракийската низина. Общината има уникална даденост да бъде граница на България с две съседни държави-Турция и Гърция. Това определя водещата ѝ роля в бъдещото развитие на европейските транспортни коридори, свързващи Западна и Централна Европа с Близкия и с Далечния Изток.

Община Свиленград принадлежи към общините със смесен тип икономика. Транспортът като икономическа дейност има нарастващо значение в икономическата структура на общината.

Транспортно-географското положение на общината предполага значително участие на чуждестранен капитал в икономическите дейности.

Изхождайки от природо-географските, гранични и транспортно-комуникационни функции на община Свиленград, нейната роля и значение в развитието на Хасковска област и в бъдеще се очертава основно в селскостопанското производство, в транспортното обслужване с международно значение, в туризма и в развитието на трансграничното сътрудничество с Турция и  Гърция.

Използването на уникалното предимство на мястото на Свиленград, утвърждава общината като център на засилено трансгранично сътрудничество.