side-area-logo

Първата партньорска среща по проект GR BG Business Passport се състоя на 2 декември 2022 г.