5-о издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. септември 2022 г.

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Четвърто издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. август 2022

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Изработен е Мониторингов анализ на обществените поръчки на общини в област Хасково юни 2020 – юли 2022

В рамките на проект е-METER за добро управление в област Хасково, Договор за отпускане на грант № BEE.1028.20201202 от 08.12.2020 г., финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ по Програма „Следващите

Серия от обучения за общински съветници от област Хасково организира РСО „Марица“

Регионално Сдружение на Общините „Марица“ организира 4 обучения за общински съветници, които ще се проведат на 8 юли, 14 юли, 26 юли и 29 юли 2022 г. Обучението се организира в рамките на

Трето издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. юли 2022

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Екипът на РСО „Марица“ взе участие в четвъртата годишна среща на общността на Фондация „Америка за България“ – Заедно светим по-ярко.

На 14 юни се проведе четвъртата годишна среща на общността на Фондация „Америка за България“ – Заедно светим по-ярко. Участие в нея взе екипът на Регионално Сдружение на Общините „Марица“.

Второ издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. юни 2022

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 – 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ партньор  Регионално Сдружение на Общините „Марица“ по Програмата за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция

Първо издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Провеждане на проучване в рамките на проект с акроним eOUTLAND

В рамките на проект „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци