Серия от обучения за общински съветници от област Хасково организира РСО „Марица“

Регионално Сдружение на Общините „Марица“ организира 4 обучения за общински съветници, които ще се проведат на 8 юли, 14 юли, 26 юли и 29 юли 2022 г. Обучението се организира в рамките на

Трето издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. юли 2022

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Екипът на РСО „Марица“ взе участие в четвъртата годишна среща на общността на Фондация „Америка за България“ – Заедно светим по-ярко.

На 14 юни се проведе четвъртата годишна среща на общността на Фондация „Америка за България“ – Заедно светим по-ярко. Участие в нея взе екипът на Регионално Сдружение на Общините „Марица“.

Второ издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. юни 2022

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 – 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ партньор  Регионално Сдружение на Общините „Марица“ по Програмата за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция

Първо издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

„Общ преглед, анализ и оценка на тема: Европейско финансиране на бизнеса в Хасковска област – реализирани проекти, възможности, предизвикателства и препоръки“

В изготвения от РСО „Марица“ анализ по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения

Провеждане на проучване в рамките на проект с акроним eOUTLAND

В рамките на проект „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци

Проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT“, Договор за БФП № B6.3a.07/13.04.2021

Проект: „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип“, с

НОВИНИ И НАПРЕДЪК Проект: е-METER за добро управление в област Хасково, Договор за отпускане на грант № BEE.1028.20201202 от 08.12.2020 г., финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ по Програма „Следващите