АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Община Димитровград започна подготовката на основния си стратегически документ за следващите 7 години – Плана за интегрирано развитие на общината. В тази връзка приканваме гражданите, представителите на бизнеса, неправителствения и

Онлайн излъчване на заседание на ОбС-Хасково

Заседанието на Общински съвет – Хасково на 27.11.2020 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA . Източник: http://savet.haskovo.bg/article/5778/zasedanieto-na-obshtinski-savet-haskovo-na-27112020-g-shte-se-izlachva-onlayn

Заседанието на Общински съвет – Хасково на 06.11.2020 г. ще се излъчва онлайн

Заседанието на Общински съвет – Хасково на 06.11.2020 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA Източник: http://savet.haskovo.bg/article/5741/zasedanieto-na-obshtinski-savet-haskovo-na-06112020-g-shte-se-izlachva-onlayn

Единадесето заседание на Общински съвет – Хасково на 30.10.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО С В И К В А М: ОБЩИНСКИ

ДНЕВЕН РЕД НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС СВИЛЕНГРАД НА 28.10.2020Г. ОТ 9.00 ЧАСА

дневен ред-19ред зас_ на ОБС-28_10_2020.pdf Източник: https://www.svilengrad.bg/bg/na-obshtinski-savet/dneven-red-na-devetnadeseto-redovno-zasedanie-na-obs-svilengrad-na-28102020g-ot-900-chasa

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НА 29.10.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК), ОТ 09.00 ЧАСА

П  О  К  А  Н  А на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински

Противоепидемични мерки, предложени от Общинския щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID 19

Общинският щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID 19 в Хасково проведе днес заседание. То бе свикано от председателя на щаба – кметът на Хасково Станислав Дечев, във

Обява за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2019 г.

О Б Я В А На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за

Участие на eTOURIST на туристическо изложение ITF Holiday&Spa Expo Sofia, 2020

В периода 13-15 февруари партньорите по проект eTOURIST взеха участие в туристическо изложение ITF Holiday&Spa Expo Sofia, 2020, където представиха проекта и постигнатите резултати. На туристическото изложение партньорите по проекта