Второ издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. юни 2022

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 – 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ партньор  Регионално Сдружение на Общините „Марица“ по Програмата за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция

Първо издание на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Провеждане на проучване в рамките на проект с акроним eOUTLAND

В рамките на проект „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци

Проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT“, Договор за БФП № B6.3a.07/13.04.2021

Проект: „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип“, с

НОВИНИ И НАПРЕДЪК Проект: е-METER за добро управление в област Хасково, Договор за отпускане на грант № BEE.1028.20201202 от 08.12.2020 г., финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ по Програма „Следващите

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Община Димитровград започна подготовката на основния си стратегически документ за следващите 7 години – Плана за интегрирано развитие на общината. В тази връзка приканваме гражданите, представителите на бизнеса, неправителствения и

Онлайн излъчване на заседание на ОбС-Хасково

Заседанието на Общински съвет – Хасково на 27.11.2020 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA . Източник: http://savet.haskovo.bg/article/5778/zasedanieto-na-obshtinski-savet-haskovo-na-27112020-g-shte-se-izlachva-onlayn

Заседанието на Общински съвет – Хасково на 06.11.2020 г. ще се излъчва онлайн

Заседанието на Общински съвет – Хасково на 06.11.2020 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA Източник: http://savet.haskovo.bg/article/5741/zasedanieto-na-obshtinski-savet-haskovo-na-06112020-g-shte-se-izlachva-onlayn