Покана за участие в двустранни (B2B) срещи с гръцки компании по проект „GR – BG BUSINESS PASSPORT“

В рамките на проект „GR – BG BUSINESS PASSPORT“ по Програма Интерег V‐A Гърция–България 2014-2020, Регионално Сдружение на Общините „Марица“ организира Двустранни (B2B) срещи между представители на бизнеса от регион

е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT, брой 12

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. март 2023 г., брой 11

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит

Десети е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. февруари 2023 г.

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит

Нови дейности по проект „GR-BG BUSINESS PASSPORT“ предстои да бъдат изпълнени до ноември, 2023 г.

От 2021 година РСО „Марица“ работи по проект „GR-BG BUSINESS PASSPORT“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № B6.3a.07/13.04.2021. На 19-и Януари партньорите

Девети е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. януари 2023 г.

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит

Осми е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. декември 2022 г.

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Първата партньорска среща по проект GR BG Business Passport се състоя на 2 декември 2022 г.

Първата партньорска среща по проект GR BG Business Passport се състоя на 2 декември 2022 г. в  Markos Doufos room in VEPE TECHNOPOLIS, Сграда  C2. Участници в срещата бяха представители

Седми е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково“ по проект с акроним „GR-BG BUSINESS PASSPORT за м. ноември 2022 г.

В рамките на дейностите по проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване

Анкета за състоянието и нуждите на бизнеса в област Хасково след COVID-19 ограниченията

Във връзка с изпълнението на проект „Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” в превод: „Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване